Regulamin

VI Nocny Bieg Świętojański

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

3. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km, 4,3 km

b) Rajd Nordic Walking: 4,3 km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy plaży nad jeziorem Strzeszyńskim.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 17:10 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 20:30 – bieg główny 4,3km, 10km, Marsz Nordic Walking 4,3km

5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami wokół jeziora Strzeszyńskiego. Start i meta będą znajdować się przy plaży. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 45 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 10 km; 4,3 km; rajdu Nordic Walking jest ograniczona do 1000 osób. W biegach dzieci jedyny limit to ostateczny termin zgłoszeń, który upływa 16 czerwca 2019

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2019 (po tym terminie zgłoszenie jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie możliwość zapisania  20 dodatkowych osób w przypadku wolnych miejsc ww limitu. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych:

- 18-19 czerwca 2020 - w godz. 16:00-19:00 Collegium Da Vinci na ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

- 20 czerwca 2020 w biurze zawodów w okolicy startu nad jeziorem Strzeszyńskim (Poznań, ul. Koszalińska 15), od godz.16:30.

UWAGA - W dniu zawodów 22 czerwca odbiór pakietów tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 16:30 do 19:45. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 16:30 do 19:00

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

 • 20:30 w biegu na dystansie 10 km; 4,3km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy
 • 20:35 w marszu Nordic Walking 4,3km – brak ograniczeń wiekowych
 • 17:10 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 4 lat i młodsze) - rocznik 2016 i młodsi
 • 17:20 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 4 lat i młodsze) - rocznik 2016 i młodsze
 • 17:30 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - rocznik 2015
 • 17:40- start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - rocznik 2015
 • 17:50 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - rocznik 2014
 • 18:00 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - rocznik 2014
 • 18:10- start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7 lat) - rocznik 2013
 • 18:20 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7 lat) - rocznik 2013
 • 18:30 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 8 lat) - rocznik 2012
 • 18:40 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 8 lat) - rocznik 2012
 • 18:50 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2011
 • 19:00 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2011
 • 19:10 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - rocznik 2010
 • 19:20 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat) - rocznik 2010
 • 19:30 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2008-2009
 • 19:40 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2008-2009
 • 19:50 - start biegu 1500m (młodzież w wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. W pakiecie startowym biegów 10 km, 4,3 km oraz radju Nordic Walking 4,3 km oraz w biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu (bezzwrotny), a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Opcjonalnie przy zgłoszeniu do biegu można zakupić pamiątkową koszulkę techniczną.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym (bezzwrotnych).

6. Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować brakiem odczytu z punktów pomiarowych na starcie, trasie i mecie biegu.

7. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 4,3 km; rajd Nordic Walking 4,3 km

Pakiet w wersji A

płatność dokonana do 15 marca 2020 - 40 zł

- od 16 marca 2020 do 30 kwietnia 2020 - 45 zł

- od 1 maja 2020 do 14 czerwca 2020 - 50 zł

- w dniu zawodów 60 zł

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 8 czerwca 2020)

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi:

Pakiet w wersji A - płatność dokonana do 20 maja 2020 - 15 zł, płatność dokonana do 14 czerwca 2020 - 20 zł

Rejestracja dziecka w biurze zawodów 18-19 czerwca 2020 - 30 zł

Pakiet w wersji B -pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A (możliwość zakupu do  8 czerwca 2020)

2. Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

3. Opłat można dokonywać:
- w biurze zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie 20 pakietów startowych)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.pl. Do 14 czerwca 2020 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna i wiekowa biegów 4,3 km, 10km oraz marszu NW 4,3km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki - 3 pierwsze miejsce chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej według czasu brutto.

2. Start biegów 4,3km, 10km nastąpi falowo co 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10km, 4,3km -  Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

4. Klasyfikacja w marszu Nordic Walking 4,3km – Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego mogą zostać zwrócone po pomniejszeniu kosztu przygotowania imprezy (medale, zapisy, produkcja koszulek itp.).

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 11 czerwca 2020 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 14 czerwca 2020). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

4. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia) do 14 czerwca 2020.

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilcxzak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

 8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.nocnybiegswietojanski.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Nocny Bieg Świętojański Poznań. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 27 czerwca 2020. Bezpośrednio po imprezie zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

11. Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.

12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.